Sri Lanke bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Mohan Peiris làm Chánh án Tòa án tối cao ngày 15-1

Tin mới

16/01/2013 05:30

M..Nhung