Sự cố đứt cáp liên lạc của Nga không ảnh hưởng tới ISS và các vệ tinh

Tin mới

15/11/2012 10:32

Phong Linh