Syria hoan nghênh bất cứ sáng kiến nào giúp chấm dứt xung đột bằng đàm phán ngày 31-12

Tin mới

01/01/2013 03:30

M.Nhung