Syria: Phe đối lập không chấp nhận TT Assad trong tiến trình chuyển giao chính trị

Tin mới

28/12/2012 00:30

M.Nhung