Tajikistan gia hạn hoạt động của căn cứ quân sự Nga đến năm 2024 ngày 5-10

Tin mới

06/10/2012 05:35

M.Nhung