Taliban công bố hình ảnh chặt đầu hàng chục binh sĩ Pakistan

Tin mới

01/09/2012 19:22