Tăng trưởng kinh tế Philippins có thể đạt 6,5%

Tin mới

18/12/2012 19:40

T.Kim