Tập đoàn Hitachi mua công ty năng lượng hạt nhân tại Anh

Tin mới

30/10/2012 19:37

T.Kim