Tập đoàn sản xuất thép Tata của Ấn Độ cắt giảm 900 việc làm ở Anh

Tin mới

24/11/2012 10:40

B.T.H