Tàu chở hàng "Tiến bộ" của Nga lắp ghép tự động thành công với ISS ngày 31-10

Tin mới

01/11/2012 01:30

M.Nhung