Tây Ban Nha: Hơn 2.000 người sơ tán do cháy rừng ở Valencia

Tin mới

25/09/2012 11:31

Phong Linh