Tây Ban Nha thất nghiệp nhiều nhất Eurozone tháng 9 với 25,8%

Tin mới

02/11/2012 04:30

M.Nhung