Tây Ninh: Giá thu mua sắn tươi đạt 2.100 đ/kg, người trồng lãi ít nhất 50 triệu đ/ha

Tin mới

03/12/2012 04:01

M.Nhung