TBT Nguyễn Phú Trọng dự khánh thành tượng đài Bác với các dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai ngày 9-12

Tin mới

09/12/2012 09:20

M.Nhung