Thái Bình thiệt hại do bão số 8 ước tính ban đầu là 1.400 tỉ đồng

Tin mới

30/10/2012 02:00

M.Nhung