Thái Lan: Khả năng thoát lũ trên các con kênh ở phía Tây Bangkok tăng gấp 3 so 2011

Tin mới

07/09/2012 09:20

M.Nhung