Thái Lan phát hiện túi chứa súng, đạn, mìn trên xe buýt ở Bangkok ngày 5-8

Tin mới

06/08/2012 01:30

M.Nhung