Thái Nguyên: Bổ sung KCN Yên Bình vào danh mục ưu tiên thành lập mới

Tin mới

15/10/2012 19:29

 

T.Nguyên