Thái Nguyên: Người dân nộp 141 khẩu súng và 91 viên đạn, tính đến 10-1

Tin mới

11/01/2013 00:00

M.Nhung