Thái Nguyên: Sập trần công trình xây dựng chợ Đồng Quang 2, 8 người bị thương

Tin mới

16/01/2013 15:40

 
T.Nguyên