Thái Nguyên: Tiêu hủy gần 500 con gà giống và 6.700 quả trứng không nguồn gốc chiều 23-1

Tin mới

23/01/2013 22:29

M.Nhung