Thăm dò của AP: 51% số người Mỹ được hỏi tỏ rõ thái độ kỳ thị người da màu

Tin mới

27/10/2012 20:21


T.Kim