Thâm hụt thương mại Mỹ tháng 7-2012 tăng lên 42 tỉ USD so với 41,9 tỉ USD của tháng 6

Tin mới

12/09/2012 00:31

M.Nhung