Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 200.000m2 mặt bằng bán lẻ trước năm 2015

Tin mới

08/12/2012 09:19

B.T.H