Theo khảo sát của Ngân hàng HSBC: 47% chuyên gia nước ngoài thu nhập cao hơn khi sống tại VN

Tin mới

11/10/2012 17:31