Theo khảo sát của Ngân hàng HSBC: 47% chuyên gia nước ngoài thu nhập cao hơn khi sống tại VN