Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, nhiều diện tích ĐBSCL sẽ bị ngập khoảng 1m vào năm 2050

Tin mới

08/11/2012 18:52

T.Tiên