Thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình

Tin mới

17/12/2012 11:14

T.Nguyên