Thủ lĩnh cấp cao Hamas, Ahmed al-Jaabar, thiệt mạng do bị Israel không kích ngày 14-11

Tin mới

15/11/2012 02:29

M.Nhung