Thủ tướng Canada, chiều 4-11, đã đến Agra bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 6 ngày

Tin mới

04/11/2012 21:32

M.Khuê