Thủ tướng Qatar kêu gọi TT Syria Assad "dũng cảm ra đi" để chấm dứt đổ máu

Tin mới

12/12/2012 21:20

B.T.H