Thủ tướng Úc Julia Gillard thị sát khu vực cháy rừng ở Tasmania

Tin mới

07/01/2013 11:30