Thừa Thiên-Huế chi 2 tỉ đồng làm sạch môi trường 9 xã vùng đầm phá và 1 xã miền núi

Tin mới

24/10/2012 05:00

M.Nhung