Thừa Thiên-Huế: Đăng ký, công bố phân vùng thăm dò, khai thác cát sỏi trên sông Hương

Tin mới

30/11/2012 11:20

T.Tiên