Thượng viện Mỹ cam kết ủng hộ Nhật "vụ Senkaku"

Tin mới

01/12/2012 15:05