Thụy Sỹ: Ông Ueli Maurer được bổ nhiệm làm tân tổng thống

Tin mới

05/12/2012 18:40

B.T.H