Tỉ lệ che phủ rừng của VN hiện đạt khoảng 39,5%, chỉ còn 9% rừng giàu

Tin mới

23/11/2012 02:04

M.Nhung