Tỉ lệ thất nghiệp tại Eurozon cao kỷ lục trong tháng 6, đạt 11,2%

Tin mới

01/08/2012 04:31

M.Nhung