Tiền Giang: Giá gia cầm tăng cao, gà thả vườn 100.000 đồng/kg, gà công nghiệp hơn 60.000 đồng/kg

Tin mới

05/01/2013 20:59

 

T.Kim