Tiêu thụ thanh long Chợ Gạo (Tiền Giang) ổn định, giá cao (7.000 – 9.000 đồng/kg)

Tin mới

04/08/2012 11:59

B.T.H