Tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ còn khoảng 80-110 con voi rừng

Tin mới

04/01/2013 10:59