Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể đình chỉ tư cách thành viên của Uzbekistan

Tin mới

19/12/2012 21:59

B.T.H