Tổ máy cuối cùng thuỷ điện xanh Chiêm Hóa hòa lưới điện quốc gia vào ngày 1-12

Tin mới

01/12/2012 17:41

B.T.Q