Tổ máy số 3, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2, công suất 300MW, hòa lưới điện quốc gia

Tin mới

13/12/2012 18:09

T.Tiên