Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố 11 nghị sĩ không đủ tư cách do mang 2 quốc tịch

Tin mới

20/09/2012 20:46

Phong Linh