Tom Cruise đòi tạp chí Life and Style bồi thường 50 triệu USD