Tổng nợ công của Anh đến nay lên tới 1.065 tỉ bảng (67,9% tổng GDP)

Tin mới

20/10/2012 04:30

M.Nhung