Tổng nợ công tại 17 nước Eurozone tăng lên 90% GDP trong quý 2 so với 88,2% của quý 1

Tin mới

25/10/2012 03:30

M.Nhung