Tổng thống Ai Cập Morsi cam kết từ bỏ đặc quyền khi có Hiến pháp mới

Tin mới

29/11/2012 14:17

Phong Linh