Tổng thống Dalia Grybauskaite phê chuẩn 12 thành viên của nội các mới

Tin mới

08/12/2012 11:03

B.T.H