Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tố Israel đang tìm cách mưu sát ông